Theo đó, ngoài một số chế độ hưởng lương, phụ cấp và chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi còn hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ đối với nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

Cụ thể gồm chức danh Giáo sư là 350 triệu đồng/người, Phó giáo sư với 300 triệu đồng/người, Tiến sĩ 250 triệu đồng/người, Tiến sĩ y khoa và bác sĩ chuyên khoa II (chuyên ngành sản phụ khoa) là 300 triệu đồng/người, Bác sĩ chuyên khoa II và dược sĩ chuyên khoa II (250 triệu đồng/người).

Chức danh Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I (chuyên ngành sản phụ khoa), bác sĩ nội trú (chuyên ngành sản phụ khoa) được hỗ trợ 250 triệu đồng/người. Bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I và bác sĩ nội trú là 230 triệu đồng/người. Bác sĩ và dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại giỏi) 220 triệu đồng/người. Bác sĩ và dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại khá) 200 triệu đồng/người. Bác sĩ và dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại trung bình và trung bình khá) 180 triệu đồng/người. Thạc sĩ hỗ trợ 150 triệu đồng/người.

Riêng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đạt loại giỏi trở lên) hoặc sinh viên học tập ở ngoài nước (đạt loại khá trở lên) được hỗ trợ 100 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, một số chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được bố trí công tác, khi có nhu cầu thì địa phương xem xét tiếp nhận người thân như chồng (vợ), con ruột vào công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với chính sách nhà ở, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện giao đất ở, hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian 5 năm, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nếu quá trình làm việc phát huy hiệu quả tốt.

Dự kiến, kế hoạch thu hút nhân tài được công bố vào giữa năm 2013, trước mắt tỉnh Quảng Ngãi trích 150 tỷ đồng phục vụ theo kế hoạch.

Riêng thu hút về cấp xã công tác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 8738-QĐ/TU ngày 2/12/2008 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án đào tạo, tuyển chọn, chuẩn hoá cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch phát triển và thu hút nguồn nhân lực trên, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi có sự hiện diện của Khu kinh tế Dung Quất, Khu Công nghiệp VSIP (Việt Nam - Singapore) và các khu công nghiệp khác.

Theo Hồng Long (Dân trí)