Cụ thể, phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng là 30.000 đồng (hiện là 15.000 đồng); đăng ký dự thi là 60.000 đồng/hồ sơ (hiện là 50.000 đồng/hồ sơ); phí sơ tuyển đối với trường có tổ chức sơ tuyển là 120.000 đồng (hiện là 100.000 đồng) đối với ngành năng khiếu và 50.000 đồng đối với ngành khác...

Phí đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo sau ĐH tăng 10.000-20.000 đồng nhưng phí dự tuyển nghiên cứu sinh và phí tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không thay đổi, vẫn ở mức 200.000 đồng.

Các mức phí này dự kiến áp dụng cho các kỳ tuyển sinh năm 2013.

Q.NHƯ