Hà Nội sắp báo cáo Bộ Chính trị về chính quyền đô thị

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội vào hôm nay (1-10), ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã thông tin Hà Nội sẽ báo cáo với Bộ Chính trị về đề án chính quyền đô thị vào cuối năm nay.

“Nếu được Bộ Chính trị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về thí điểm đề án này thì trong quý I-2019, Hà Nội sẽ báo cáo Chính phủ. Đến quý IV-2019 sẽ trình Quốc hội xây dựng và ban hành Nghị quyết cho phép làm thí điểm. Nếu được Quốc hội thông qua, Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể” – ông Bảo cho biết.

Hà Nội sắp báo cáo Bộ Chính trị về chính quyền đô thị ảnh 1
Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội

Theo báo cáo của Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội, TP đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến về mô hình chính quyền đô thị tại TP với 2 phương án tổ chức chính quyền, gồm:

Phương án 1: Xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn). Theo đó, ở cấp chính quyền thành phố và quận, huyện, thị xã cơ bản giữ nguyên như hiện nay, gồm có HĐND và UBND. Còn ở cấp xã, phường thị trấn sẽ không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Phương án 2: Xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (thành phố), 1 cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và 1 cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn). Theo đó, tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội cơ bản thực hiện như phương án 1. Ở quận, huyện, thị xã không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND. Ở cấp xã, phường, thị trấn cũng chỉ tổ chức cơ quan hành chính đại diện gọi là Ban đại diện hành chính, không tổ chức HĐND.

Theo Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội, hiện phương án 1  (bỏ HĐND cấp xã, phường, thị trấn) đang nhận được nhiều ủng hộ nhất. Nếu đề án được thông qua, dự kiến Hà Nội sẽ triển khai mô hình chính quyền đô thị ngày đầu nhiệm kỳ tới (2021-2026), sau đó mới thực hiện bỏ HĐND cấp xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2031.

Hà Nội kỷ luật 545 đảng viên

Hội nghị BCH Đảng bộ Hà Nội đã nghe báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát. Theo báo cáo, Hà Nội chính là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Qua kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên. Trong đó kỷ luật với hình thức khiển trách là 402 người, cảnh cáo 75 người, cách chức 5 người, khai trừ 63 người.