Từ khóa:

#Hàng giả
Tìm thấy 211 kết quả
Quyết liệt chống hàng giả trên chợ online

Quyết liệt chống hàng giả trên chợ online

(PLO)- “Nếu không có phương án để kiểm soát hiệu quả vấn nạn hàng giả trên không gian mạng thì chúng ta sẽ không tận dụng được hết thế mạnh của thương mại điện tử”.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống hàng giả

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống hàng giả

(PLO)-  Công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, lâu dài , đòi hỏi sự tham gia tích cực của toàn xã hội .