Hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên học y

Theo đó, học sinh, sinh viên y khoa có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề được vay vốn học tập. Mức vay bằng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên là 1,250 triệu đồng/tháng/sinh viên theo quy định hiện hành.
Lãi suất cho vay cũng áp dụng theo lãi suất cho vay hiện hành đối với học sinh, sinh viên là 0,65%/tháng; lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Để được vay vốn, sinh viên y khoa phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về thời gian thực hành, chi phí thực hành và chưa có hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian thực hành.
Đối tượng được áp dụng quy định này gồm các: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;
Sinh viên sau khi tốt nghiệp thuộc hộ nghèo hoặc hộ có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo;
Sinh viên sau khi tốt nghiệp mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian thực hành có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm