Hướng dẫn người dân tộc đăng ký tạm trú

Tại buổi hướng dẫn (tổ chức ngày 6-11), lãnh đạo công an quận và các đội nghiệp vụ đã hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về đăng ký tạm trú, nhập hộ khẩu của người dân.

Theo Công an quận Bình Tân, khó khăn của các hộ dân trên là không có nhà ở nên không nhập được hộ khẩu. Tất cả hộ này đều thuê nhà trọ và chỉ đăng ký tạm trú. Còn một trường hợp có nhà ở nhưng lại chưa đủ thời gian tạm trú theo quy định nên chưa được nhập hộ khẩu.

MINH QUÝ