Không để ùn tắc giao thông tại cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM dịp 2-9

Thủ tướng yêu cầu các bộ và cơ quan liên quan bố trí đầy đủ lực lượng để kịp thời giải quyết các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là tuyến cửa ngõ ra vào TP Hà Nội và TP.HCM. Cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, sử dụng phương tiện quá niên hạn.

“Các trường học triển khai công tác giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh” - công điện nêu rõ…