Kiến nghị bỏ bảo lãnh bán nhà hình thành trong tương lai

Trong văn bản có đề cập đến việc bảo lãnh với nghĩa vụ bàn giao của chủ đầu tư (CĐT) khi bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh BĐS quy định: CĐT trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng trong trường hợp không bàn giao nhà theo tiến độ đã cam kết.

Mức bảo lãnh đối với nghĩa vụ bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai lên tới 100% giá bán nhà/căn hộ. Do đó, tổng giá trị bảo lãnh của một dự án là rất lớn. Đối với các CĐT cùng lúc triển khai nhiều dự án thì việc cấp bảo lãnh trong hạn mức tín dụng là rất khó thực hiện.

Ngoài ra, Luật Đầu tư cũng quy định CĐT phải ký quỹ để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Nhiều ràng buộc và nghĩa vụ khiến CĐT gia tăng chi phí, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả người mua BĐS.

Do đó, VNREA kiến nghị có thể bỏ quy định bảo lãnh, thay vào đó một quy định khác. Ví dụ bổ sung tiêu chí, điều kiện phân loại/xếp hạng uy tín/tín nhiệm của CĐT. Các CĐT có xếp hạng uy tín/tín nhiệm cao sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.