Theo đó, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước có mức thưởng tết cao nhất là Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đắk Lắk: Tết Dương lịch là hơn 52 triệu đồng, tết Nguyên đán là 50,7 triệu đồng.

Đắk Lắk:Doanh nghiệp thưởng tết thấp nhất 100.000 đồng  - ảnh 1
Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đắk Lắk có mức thưởng tết cao nhất là 52 triệu đồng.

Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV do Chà nước sở hữu 100% vốn có mức thưởng cao nhất lần lượt là 25 triệu đồng và 45 triệu đồng.

Doanh nghiệp thưởng tết thấp nhất là Công ty TNHH MTV Cà phê 49 có mức thưởng 100.000 đồng. Năm nay, không có doanh nghiệp nợ lương.