Đề xuất giảm lãi suất cho vay
Việc hạ lãi suất sẽ không gây tác động mạnh đến lạm phát năm 2013.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (Ủy ban Giám sát) vừa có báo cáo đánh giá kinh tế Việt Nam 2012 và khuyến nghị chính sách 2013. Theo đó, Ủy ban Giám sát đề xuất năm 2013 cần giảm lãi suất cho vay.

Theo Ủy ban Giám sát, tổng cầu của nền kinh tế hiện còn yếu nên nguy cơ lạm phát tăng mạnh trong năm 2013 là không lớn. Năm 2013, NHNN cần tiếp tục kiểm soát tổng hạn mức tín dụng (khi cần thiết có thể áp dụng hạn mức tín dụng), việc hạ lãi suất sẽ không gây tác động mạnh đến lạm phát năm 2013.

Việc hạ lãi suất sẽ không gây tác động mạnh đến lạm phát năm 2013. Ảnh: HTD

Ủy ban Giám sát lý giải nếu đặt mục tiêu lạm phát năm nay là 6% thì dư địa hạ lãi suất trong năm tới có thể được nới rộng. Hơn nữa nếu xét về tương quan giữa lãi suất tiền gửi tại Việt Nam so với các nước trên thế giới (tại Mỹ khoảng 0,5%-0,75%/năm) thì việc tiếp tục hạ lãi suất sẽ vẫn đảm bảo được chênh lệch lãi suất mà không gây ra áp lực tỉ giá trong năm 2013. Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, ít khả năng việc hạ lãi suất sẽ gây ra tình trạng rút tiền tại ngân hàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác, tốc độ tăng tiền gửi và do đó là thanh khoản của hệ thống ngân hàng vì vậy vẫn sẽ được đảm bảo.

Ngoài ra, Ủy ban Giám sát cho rằng hiện vấn đề xử lý nợ xấu còn chậm, Chính phủ cần khẩn trương đẩy nhanh triển khai xử lý nợ xấu gắn liền với tái cơ cấu ngân hàng trong thời gian sớm nhất nhằm khắc phục điểm nghẽn, khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế. Tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế cần được đẩy mạnh triển khai trên thực tế, kết hợp cải cách hành chính nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trên cơ sở đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Khả năng cân đối ngân sách năm 2013 sẽ rất khó khăn do thu ngân sách giảm, đặc biệt là thu nội địa (thu thuế doanh nghiệp, các khoản thu về nhà và đất…), vì vậy cần tăng cường tiết kiệm chi ngân sách.

TRÀ PHƯƠNG