(PLO) -  Ngày 17-7, Tập đoàn Toshiba Corporation công bố cung cấp hai tua-bin hơi siêu quá nhiệt và máy phát điện công suất 600MW cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại tỉnh Bình Thuận.

Tập đoàn này sẽ giao hàng vào năm 2015 và tổ máy đầu tiên của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017.

Nhu cầu sử dụng điện ở Việt Nam đang tăng nhanh do nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu điện, Việt Nam đang thực hiện kế hoạch tăng sản lượng điện từ 26.836 MW năm 2012 lên 75.000 MW vào năm 2020, và 146.800 MW vào năm 2030. Nhiều nhà máy điện đang được xây dựng, đa số là nhà máy nhiệt điện chạy than nhằm đạt mục tiêu trên.

Thông tin cho biết khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, giảm tổn thất điện năng, tăng tính an toàn, giảm sản lượng điện phải truyền từ Bắc vào Nam…

Phía Toshiba cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động trong lĩnh vực nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam và các nước. Trong tương lai, công ty sẽ xem xét các kế hoạch góp phần phát triển kinh tế khu vực bằng việc hỗ trợ các biện pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định.

TÚ UYÊN