Các công ty gas Pacific Petro, Citi Petro, Elf gas… cũng giảm gần 2.500 đồng/bình 12 kg, giá đến người tiêu dùng không vượt quá 299.500 đồng/bình 12 kg. Riêng giá gas Petrolimex đến người tiêu dùng là 298.500 đồng bình/12 kg.

Các công ty cho biết giá gas thế giới tháng 12 giảm 15 USD/tấn so với tháng trước, vì vậy điều chỉnh giảm tương ứng. Đây là lần thứ sáu tính từ đầu năm đến nay, giá gas giảm với tổng mức 73.500 đồng/bình 12 kg.