Trong đó, số doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới không ngừng tăng cao, từ năm 2006 đến 2010 ước đạt hơn 330.000 doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với năm năm trước đó.

Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT TP.HCM. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, bên cạnh số lượng phát triển mạnh thì một loạt hạn chế làm cho nhiều doanh nghiệp dân doanh còn nhiều bất ổn như quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, khả năng tích tụ vốn và huy động vốn thấp, trình độ và kỹ năng quản lý yếu, không thu hút được lao động có tay nghề cao.

HX