(PL)- UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận dừng đề án thí điểm mở rộng và nâng cao về khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc. Đây là đề án do Bộ NN&PTNT phê duyệt trước đó.

UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng tỉnh có sản lượng cá nóc lớn, đa chủng loại nhưng đối với việc xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc thì chỉ được xuất ba chủng loại là cá nóc răng mỏ chim, cá nóc bạc, cá nóc xanh. Vì vậy chất lượng cá nóc đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thấp. Ngoài ra sản phẩm chưa đa dạng do yêu cầu kích thước phải đạt yêu cầu xuất khẩu từ 200 g/con trở lên nên chủ tàu tham gia đề án không tận dụng được các loại có kích cỡ nhỏ hơn. Bên cạnh đó chế độ bảo quản không đảm bảo chất lượng; cơ sở chế biến xuất khẩu được chỉ định và nhập khẩu không hợp tác…

K.GIANG