(PL)- Ngày 20-11, Bộ LĐ-TB&XH cho biết bộ này vừa có văn bản chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật làm việc.

 

Theo đó, các doanh nghiệp chỉ được thu các khoản thu theo đúng quy định. Cụ thể, không quá 3.600 USD/người/hợp đồng ba năm; không quá 1.200 USD/người/hợp đồng một năm. Ngoài ra, doanh nghiệp thu từ người lao động không quá 5,9 triệu đồng/khóa tiếng Nhật và chỉ được thu các khoản phí sau khi thực tập sinh đã được phía Nhật cấp tư cách lưu trú.

Liên quan đến tình hình lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp, Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ tạm đình chỉ hoạt động doanh nghiệp có tỉ lệ thực tập sinh tại Nhật bỏ hợp đồng cao hơn 5% trên tổng số thực tập sinh để doanh nghiệp thực hiện các biện pháp chấn chỉnh. Sau thời hạn 90 ngày nếu doanh nghiệp không giảm được tỉ lệ thực tập sinh bỏ hợp đồng thì sẽ không được tiếp tục đưa thực tập sinh sang Nhật.

VIẾT LONG