Tính đến hết tháng 6, tổng nợ thuế có khả năng thu hơn 13.500 tỉ đồng, tăng 52% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản thuế, phí gần 6.400 tỉ đồng, tăng 61%; các khoản nợ liên quan đến đất hơn 3.400 tỉ đồng, tăng tới 155%; tiền phạt, tiền chậm nộp 3.800 tỉ đồng, tăng 4,8%.

Đáng chú ý, nợ thuế nửa đầu năm 2019 tăng cao tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng và bất động sản với số tuyệt đối là hơn 2.400 tỉ đồng, chiếm tới gần 52% tổng nợ có khả năng thu tăng thêm.

Cũng theo số liệu thống kê nợ của Cục Thuế TP.HCM tính đến ngày 1-6 cho thấy ba doanh nghiệp nợ thuế lớn đều liên quan đến đất. Trong đó, Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận nợ hơn 1.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất; Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Gòn nợ 444 tỉ đồng tiền thuê đất; Công ty CP Đức Khải nợ 389 tỉ đồng tiền sử dụng đất.