Đứng thứ hai là Hàn Quốc với 1,04 tỉ USD chiếm 10,7%, thứ ba là Trung Quốc với 1,02 tỉ USD chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20-8 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,5 tỉ USD, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. 

Lĩnh vực thu hút vốn ngoại nhiều nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt gần 8,1 tỉ USD, chiếm hơn 71% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Tiếp sau đó lần lượt là hoạt động kinh doanh bất động sản và lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.