(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng phổ biến các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức tổng kiểm tra và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp (DN), chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh đang đăng ký kinh doanh tại căn hộ chung cư. Rà soát tình trạng hoạt động của các DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Các DN đang hoạt động kinh doanh tại căn hộ chung cư cần thực hiện chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư.

Đồng thời, lập thủ tục đăng ký điều chỉnh trụ sở tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Các hộ kinh doanh sẽ đăng ký điều chỉnh trụ sở tại UBND quận, huyện.

Hiện tại TP.HCM có gần 2.000 DN đăng ký trụ sở ở chung cư, 1.300 DN đăng ký trụ sở ở cao ốc, hơn 10.000 DN đăng ký trụ sở trong nhà phố.

NGUYỄN DUY