Theo đó, Việt Nam đứng thứ 69 trên 190 nền kinh tế, năm ngoái thứ hạng này của Việt Nam là 68.

Tuy nhiên, World Bank cũng ghi nhận tiến trình cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam khá cải thiện.

Chẳng hạn, thành lập doanh nghiệp đã dễ dàng hơn vì chính quyền đã đưa các thủ tục đăng lý trực tuyến, giúp chi phí đăng ký doanh nghiệp giảm đi rất nhiều. Ở mục này, Việt Nam xếp hạng thứ 104/190, với 84,82 điểm.

Ngoài ra, nộp thuế được thực hiện dễ dàng hơn cho phép kết hợp nộp hồ sơ và thanh toán các khoản thuế; và thực hiện một số cải cách hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục. Ở mục nộp thuế, Việt Nam xếp hạng 131, với số điểm 62,87.

Trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, quá trình xin giấy phép và đăng ký một tòa nhà mới được sắp xếp hợp lý và các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cũng được cải thiện. Do đó, World Bank đã xếp hạng khá cao cho Việt Nam ở lĩnh vực này với thứ hạng 21, 79,05 điểm.

Nếu so sánh với các nước trong khu vực về bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thì Việt Nam (đứng thứ 69) vẫn còn khoảng cách xa. Singapore đang đứng thứ hai thế giới, Malaysia xếp thứ hạng 15, còn Thái Lan là 27.