Ký kết hợp tác TP.HCM - Sơn Đông (Trung Quốc)

Tại buổi gặp, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với nhau, trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, khoa học kỹ thuật, du lịch, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đánh giá cao về tiềm năng, thế mạnh, cũng như những thành tựu về kinh tế, xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Sơn Đông. Chủ tịch UBND TP cho rằng việc ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Sơn Đông là cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai bên trong thời gian tới.

THANH VŨ