Mở rộng đối tượng được nhập máy in tiền

Với sự mở rộng, không chỉ có đơn vị là doanh nghiệp trực thuộc NHNN mới được nhập máy móc, giấy và mực in tiền. Hiện nay, Theo Thông tư 18/2014/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước chỉ định cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng liên quan đến in, đúc tiền.

NHNN vừa công bố dự thảo sửa đổi Thông tư trên. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn quản lý theo hình thức chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu. Tuy nhiên, cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp  không cần trực thuộc NHNN vẫn được chỉ định nhập khẩu trực tiếp các máy móc in, đúc tiền.

Thuyết minh về thay đổi này, NHNN cho rằng “dự thảo Thông tư sửa đổi đối tượng chỉ định nhập khẩu là để đảm bảo căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện”.

Doanh nghiệp nhập khẩu các loại mặt hàng trong danh mục cụ thể để phục vụ in, đúc tiền.  Ví dụ như phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại; Phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý; Máy ép phôi chống giả; Máy in tiền; giấy in tiền; mực in tiền…