Năm 2022 Quốc hội sẽ giám sát việc sắp xếp các huyện, xã

Sáng 21-7, sau khi bầu xong các chức danh của Quốc hội gồm: Tổng thư ký, Chủ nhiệm các ủy ban, Tổng kiểm toán nhà nước… Quốc hội đã nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự kiến chương trình giám sát năm 2020 và đầu năm 2021.

Theo đó, công tác giám sát của Quốc hội thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, giám sát tối cao của Quốc hội vẫn còn có những hạn chế. Chẳng hạn thời gian dành cho hoạt động chất vấn, đặc biệt là hoạt động “hậu giám sát” còn hạn chế, chưa bảo đảm để tất cả các chất vấn của đại biểu Quốc hội đều được trả lời trực tiếp tại hội trường.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo công tác giám sát thời gian qua và dự kiến chương trình giám sát 2022 của Quốc hội. Ảnh: QH

Việc đánh giá đối với việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản chưa được tiến hành, một số yêu cầu trong nghị quyết chất vấn còn chưa có định lượng cụ thể.

Hoạt động giám sát chuyên đề có lúc bị ảnh hưởng do báo cáo của một số cơ quan chịu sự giám sát gửi đến Đoàn giám sát còn chậm hoặc không bảo đảm về mặt pháp lý hoặc có nội dung chưa thể hiện được vấn đề cần xem xét, đánh giá...

Tổng thư ký Quốc hội cho rằng: nguyên nhân là do một số nội dung giám sát có phạm vi rộng, khối lượng công việc lớn, tính chuyên môn sâu, nhiều việc phát sinh, yêu cầu gấp trong khi thời gian cho hoạt động giám sát, nguồn lực để thực hiện giám sát còn hạn chế; còn thiếu quy định cụ thể về cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội tự tiến hành giám sát…

Về chương trình giám sát năm 2022, vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, Tổng thư ký cho biết: đã tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực với 127 vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, nội dung đã thực hiện, năng lực thực hiện của các cơ quan, đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát”, Tổng thư ký nêu.

Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình giám sát năm 2022. Ảnh: QH

Tổng thư ký Quốc hội cũng cho hay: có một số nội dung được đề xuất nhưng sau khi cân nhắc nhiều mặt thì chưa đưa vào chương trình và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có giải trình cụ thể. Còn một số vấn đề khác sẽ giao cho các cơ quan của Quốc hội giám sát hoặc giải trình tùy tình hình thực tiễn.

Có 10 đại biểu thảo luận về dự kiến chương trình giám sát. Một số đại biểu đồng tình và đề xuất thêm các chuyên đề khác nhưng cũng có đại biểu đề nghị bỏ hai chuyên đề trong dự kiến để thay bằng các chuyên đề khác. 

Chẳng hạn đại biểu Lê Thanh Vân nói cần có chuyên đề giám sát về công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ để tránh tình trạng như một Phó Chủ tịch một phường ở Nha Trang vừa qua gây bức xúc cho công luận và ảnh hưởng xấu đến công tác cán bộ. Ông cũng đề xuất giám sát việc sử dụng tài sản công, vốn nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước. 

 

4 chuyên đề dự kiến giám sát năm 2022

1.    Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Dự kiến giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì tham mưu về nội dung).

2.    Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành. Dự kiến giao Ủy ban Kinh tế chủ trì tham mưu về nội dung.

3.    Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 1-7-2016 đến 1-7-2021. Dự kiến giao Ban Dân nguyện chủ trì tham mưu về nội dung.

4.    Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Dự kiến giao Ủy ban Pháp luật chủ trì tham mưu về nội dung.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm