Nghỉ việc trước khi sinh con được hưởng chế độ thai sản

Nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản

Cho tôi hỏi, nếu tôi nghỉ việc thì có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cùng chế độ thai sản không và điều kiện như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản. Thủ tục như thế nào và nộp tại đâu?

Bạn đọc có địa chỉ email thanhnhan…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định thì điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nếu chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trước khi sinh con thì nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản theo diện cá nhân nghỉ việc.

Người lao động có thể nộp hồ sơ ngay sau khi sinh con và có đầy đủ chứng từ theo quy định tại cơ quan BHXH nơi cư trú và xuất trình sổ BHXH. Theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đã thôi việc bao gồm: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Thứ nhất, chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Thứ hai, người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Thứ ba, người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc. Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu của Bộ LĐ-TB&XH quy định); quyết định chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo chấm dứt HĐLĐ; sổ BHXH; chứng minh nhân dân; hai tấm ảnh 3 x 4 (mở thẻ ATM).