Nghiêm cấm hành vi che giấu nợ xấu

Theo đó, để phấn đấu đưa tỉ lệ nợ xấu về mức 3% trong năm nay, NHNN yêu cầu các đơn vị trong hệ thống triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, cải thiện thanh khoản, nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của TCTD.

Đối với các TCTD, NHNN yêu cầu nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh; nghiêm cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho TCTD; xây dựng và báo cáo NHNN kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015, đảm bảo đến ngày 30-6-2015 phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng vừa có Chỉ thị 01 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động NH an toàn, hiệu quả năm 2015.

Theo đó, thống đốc yêu cầu thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát dưới 5%, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất. Tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn thêm từ 1%/năm đến 1,5%/năm.

TRÀ PHƯƠNG