Nhật không tham chiến vì tranh chấp ở biển Đông

Nhật không tham chiến vì tranh chấp ở biển Đông  ảnh 1
 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết nếu xảy ra xung đột quân sự trên biển Đông, tùy từng trường hợp cụ thể, Nhật sẽ điều động lực lượng phòng vệ thực thi quyền phòng vệ tập thể sau khi đã kiểm tra toàn diện ba điều kiện thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Ông ghi nhận chiếu theo các nguyên tắc mới được nội các thông qua hồi đầu tháng 7, tranh chấp hiện tại giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trên biển Đông không được xem là trường hợp mà Nhật có thể triển khai lực lượng tự vệ để thực thi quyền phòng vệ tập thể. Các nguyên tắc mới nêu rõ Nhật chỉ thực thi quyền phòng vệ tập thể khi xảy ra tấn công quân sự chống lại đồng minh của Nhật, đe dọa sự sống còn của Nhật, gây nguy hiểm đến quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc của người dân Nhật. Hoặc Nhật không có phương tiện thích hợp khác để bảo đảm sự sống còn và bảo vệ người dân Nhật.

DUY KHANG