Hỏi giùm bạn

Nhiều con nhưng để lại di chúc cho 1 người có được không?

Vợ chồng tôi có một căn nhà và một số tài sản khác. Vợ chồng tôi có ba người con nhưng nguyện vọng của chúng tôi là chỉ muốn để lại toàn bộ tài sản trên cho con đầu, như vậy có được không?

Bạn đọc Trần Ngọc (TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thừa kế thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Tại Điều 624 Bộ luật Dân sự cũng quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Do đó, bạn có quyền lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của vợ chồng cho con ruột. Bạn cần lưu ý lập di chúc bằng văn bản và đảm bảo các điều kiện của di chúc hợp pháp theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự và nên có công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo về hiệu lực của di chúc.

Ngoài ra, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động (theo Điều 644 Bộ luật Dân sự).

Như vậy, trường hợp vợ chồng bạn lập di chúc để lại cho một người con vẫn được chấp nhận nhưng di chúc bằng văn bản cần đảm bảo các điều kiện của di chúc hợp pháp.

Ngoài ra, hai người con còn lại của vợ chồng bạn nếu là con chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động dù không có tên trong bản di chúc vẫn được hưởng di sản theo quy định trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm