Nhiều thành tích của ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu (điểm cầu trung ương-điểm cầu chính, diễn ra tại Hà Nội và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương).

Nhiều thành tích của ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 1

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (giữa) điều hành hội nghị. Ảnh: Hoàng Giang

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội), ông Ngô Minh Châu (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ...

Bộ Tư pháp có ông Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ông Phan Chí Hiếu (Thứ trưởng Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Khánh Ngọc (Thứ trưởng Bộ Tư Pháp)... cùng các thủ trưởng các đơn vị chuyên môn...

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh toàn cầu.

Ở trong nước, trước diễn biến và tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kịp thời nhiều kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị với phương châm "chống dịch như chống giặc", kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội...

Nhiều thành tích của ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 2

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) chủ trì tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: Hoàng Giang

Trước bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội mới, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 làm cho việc triển khai các nhiệm vụ công tác gặp khó khăn, nhất là việc tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, thanh tra, kiểm tra công tác.

Toàn ngành Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngành đã tích cực và chủ động tham gia với Chính phủ, chính quyền các cấp trong việc rà soát, chuẩn bị cơ sở pháp lý.

Ngoài ra là xây dựng các văn bản để chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ các ngành sớm ổn định, phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch. Đồng thời ngành Tư pháp cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch...

Theo ông Hoàn, 6 tháng đầu năm, mặc dù đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế-xã hội nói chung đã tác động lớn đến việc triển khai công tác. Tuy nhiên toàn ngành Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác.

Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về luật sư, hợp tác quốc tế về pháp luật đều đạt kết quả tốt.

Nhiều thành tích của ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 3

Quanh cảnh hội nghị tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: Hoàng Giang

Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL được cải thiện tốt hơn, các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao.

Công tác rà soát VBQPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt, việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, có chất lượng.

Đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu LLTP, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ tiếp tục thu được nhiều kết quả ấn tượng...

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành, trong ngành được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm còn có những một số tồn tại, hạn chế, cần kịp thời có các giải pháp khắc phục. Báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Sau báo cáo, đại diện các Sở Tư pháp nêu ý kiến để cùng nhau thảo luận...