Nhiều thủy điện chưa quan tâm chống lũ

Theo dự thảo, nhiều dự án thủy điện có hồ chứa nước lớn, có tác dụng điều tiết nước để cắt và chống lũ cục bộ nhưng không thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo lưu lượng nước về hồ chứa để phục vụ việc phòng, chống lụt bão.

Cũng theo dự thảo, ở hầu hết các tỉnh, hệ thống quan trắc theo dõi mực nước ở các sông, hồ còn thiếu; đặc biệt là hệ thống theo dõi cảnh báo vùng hạ lưu khi lũ bão, khi xả lũ. Trong 42 dự án thủy điện được thanh tra, có một số dự án chưa thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc hết thời hạn cho thuê của các dự án chưa được xử lý dứt điểm. Ngoài ra, UBND các tỉnh chưa quy định các giải pháp trồng mới rừng để bù diện tích đất rừng đã được lấy để làm thủy điện.

HOÀNG VÂN

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.