Phạm tội lẩn trốn lâu năm có được tha tù?

Pháp luật quy định ra sao về thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự (TCTNHS)?

Bạn đọc có địa chỉ email thuhang…@gmail.com

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Thời hiệu TCTNHS là thời hạn do BLHS quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị TCTNHS.

Theo Điều 27 BLHS 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì thời hiệu TCTNHS được quy định cụ thể như sau: Năm năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữhoặc phạt tùđến ba năm); 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên ba năm tù đến bảy năm tù); 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên bảy năm tù đến 15 năm tù); 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Với câu hỏi bạn nêu ra thì cần xác định loại tội phạm mà người phạm tội trộm cắp đã phạm và thời gian lẩn trốn là bao lâu để xác định có còn thời hiệu TCTNHS không.

Nếu còn trong thời hiệu TCTNHS thì khi người phạm tội bị phát hiện, bắt giữ vẫn bị TCTNHS và bị xử lý theo trình tự, thủ tục được quy định trong BLTTHS.

Lưu ý nếu trong thời hạn TCTNHS mà người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã thì thời hiệu TCTNHS sẽ được tính lại kể từ thời điểm người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.