Tháng 7-2009, trong khi lấy số liệu trên máy tính để phục vụ cho dự toán kinh phí năm sau, Mạnh phát hiện phần mềm của bản báo cáo tổng hợp và phân tích quỹ lương hằng tháng của Công an tỉnh Kiên Giang (do Bộ Công an cài đặt) có thể thay đổi trang cuối. Nếu tạo mẫu mới để chỉnh sửa số liệu theo ý muốn ở trang cuối thì khó ai có thể phát hiện ra sự chênh lệch giữa số liệu thực tế với số liệu khống. Nhưng để thực hiện được việc chiếm đoạt số tiền chênh lệch thì Mạnh phải có sự tiếp tay từ thủ quỹ. Vì vậy, Mạnh đã gặp Nhung nhiều lần để rủ Nhung cùng thực hiện. Lúc đầu, Nhung không đồng ý vì sợ bị phát hiện nhưng sau đó đã bị Mạnh thuyết phục.

32 năm tù cho hai cựu cán bộ công an tham ô - ảnh 1
 
Hai bị cáo Nhung, Mạnh đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: K.GIANG

Từ tháng 9-2009 đến tháng 11-2013, Mạnh đã chỉnh sửa bản báo cáo tổng hợp quỹ lương của Công an tỉnh Kiên Giang (51 tháng), chiếm đoạt tổng cộng gần 13,5 tỉ đồng, sau đó Mạnh và Nhung chia đôi.

Đến nay, gia đình Mạnh đã khắc phục hậu quả (gần 5 tỉ đồng), còn gia đình Nhung đã khắc phục xong hậu quả (hơn 6,7 tỉ đồng).

K.GIANG