Đây là yêu cầu để kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, góp phần thuận lợi hơn trong việc thực thi các quy định của BLTTDS 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015 về việc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án theo thủ tục rút gọn.

TAND Tối cao đề nghị các TAND cấp cao, các TAND cấp tỉnh phản ánh thực trạng thi hành các quy định này, cụ thể số lượng vụ án hình sự, dân sự, hành chính được thụ lý, giải quyết theo thủ tục rút gọn từ ngày 1-7-2016 đến 1-10-2017.

Trong đó thể hiện rõ số lượng vụ án đã giải quyết xong trên tổng số vụ án đã thụ lý đối với từng loại vụ án hình sự, dân sự, hành chính. Ngoài ra, cần phản ánh những khó khăn,vướng mắc trong thực hiện các quy định của BLTTDS 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015. Cạnh đó là những đề xuất, kiến nghị nội dung hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với các quy định về giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn.