Vì sao quyết định của Quảng Ninh bị 'tuýt còi'?
(PLO)- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản “tuýt còi” Quyết định số 4088 của UBND tỉnh Quảng Ninh (về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long) và Quyết định số 3625 (về việc tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long).
Theo Cục Kiểm tra văn bản QPPL, trong quá trình kiểm tra, cục này đã nhận được đơn kiến nghị của hơn 30 doanh nghiệp đề nghị xem xét tính hợp pháp của hai quyết định nói trên.
Liên quan đến Quyết định số 4088, Cục Kiểm tra văn bản QPPL cho rằng quyết định này có một số nội dung ban hành không đúng thẩm quyền, trái với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư 2014, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012…
Thông báo của Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng chỉ ra sáu nội dung có dấu hiệu trái pháp luật của Quyết định 4088.
Thứ nhất, Chương II quy định về niên hạn, vật liệu đóng tàu du lịch trái với quy định tại Nghị định số 111/2014 - quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu; Thông tư số 43/2012/TT-BGTVT - quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi.
Quy định về trang bị bổ sung số lượng tối thiểu áo phao cho trẻ em đối với tàu nhà hàng dẫn chiếu tương tự như đối với tàu tham quan không phù hợp với quy định tại Thông tư số 43 nêu trên.
Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đối với tàu lưu trú không phù hợp với quy định tại Thông tư 43…
Thứ hai, quy định về phân loại tàu du lịch, xây dựng đơn giá vận chuyển cho tàu tham quan trên cơ sở kết quả phân loại tàu du lịch hằng năm và tổ chức kiểm tra phân loại tàu du lịch không có căn cứ pháp lý.
Thứ ba, quy định về thời gian cấp phép vào cảng, bến trong đất liền không có căn cứ pháp lý.
Thứ tư, quy định trách nhiệm của chủ cảng, bến không phù hợp vói quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT về quản lý cảng, bến thủy nội địa.
Thứ năm, quy định “UBND xã, phường, thị trấn nơi chủ hộ kinh doanh cá thể chứng thực chữ ký và đóng dấu giáp lai sổ danh bạ thuyền viên” không có căn cứ pháp lý…
Thứ sáu, quy định về trách nhiệm của chủ tàu du lịch, trách nhiệm của khách du lịch không phù hợp với Luật Du lịch 2005…
ĐỨC MINH