Từ khóa:

#Quan Hóa
Tìm thấy 37 kết quả
Trụ sở to có làm dân giàu lên?

Trụ sở to có làm dân giàu lên?

(PLO)- Trong khi nhiều địa phương tiết kiệm hết mức để điều tiết ngân sách về trung ương thì một số tỉnh nhận ngân sách chỉ chăm chăm đến chuyện xây trụ sở, tượng đài...