Vũ khí hiệu quả của họ là sử dụng kiến thức về Hồi giáo để vạch trần bộ mặt lừa bịp của bọn tuyển mộ.

Trả lời báo Wall Street Journal, anh Abdulrazaq al Morjan, chuyên gia về tội phạm học kỹ thuật số, thành viên nhóm Sakinah, nhận xét: “Saudi Arabia là trung tâm của đạo Hồi... Bọn tuyển mộ IS không thể chọi lại với chúng tôi khi diễn giải tôn giáo”. Anh giải thích các thành viên nhóm Sakinah đều biết cách làm thế nào để nói với IS hay Al Qaeda, làm sao dùng lập luận vững chắc bắt bẻ chúng và biến chúng thành những kẻ không đáng tin cậy.

Các chính phủ kêu gọi dùng công nghệ ngăn chặn bọn khủng bố sử dụng mạng xã hội để phát tán tư tưởng thánh chiến. Nhóm Sakinah lại hoạt động theo cách khác. Đó là tiếp cận các đối tượng cực đoan để dùng giáo lý Hồi giáo dẫn dắt các đối tượng này thoát khỏi bẫy khủng bố. Mạng xã hội Twitter là môi trường hoạt động chính của nhóm Sakinah vì bọn IS tuyển người qua Twitter phổ biến nhất.

Nhóm Sakinah có khoảng 80 thành viên gồm các nhà tâm lý, chuyên gia công nghệ thông tin, chuyên gia Hồi giáo. Nhóm hoạt động độc lập từ năm 2003 nhưng cùng hợp tác với nhiều tổ chức của chính phủ Saudi Arabia. Tính đến nay nhóm đã tác động khoảng 3.000 người và thuyết phục được 1/3 số trường hợp từ chối gia nhập khủng bố.