Quyết tâm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Tháng 4-2017, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (CTRSHTN) trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017-2020. Tại hội nghị về công tác quản lý môi trường trên địa bàn TP.HCM diễn ra mới đây, Sở TN&MT TP.HCM đã thông tin nhiều đầu mục liên quan đến tiến độ thực hiện chương trình.

Quyết tâm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ảnh 1
Các địa phương cần tăng cường vai trò quản lý, tập trung nhiều hơn cho công tác tuyên truyền cộng đồng. Ảnh: MT

Các bước thực hiện của Sở TN&MT

Tại TP.HCM, phân loại CTRSHTN không phải là chương trình mới. Thực tế kế hoạch này đã được triển khai thí điểm ở nhiều địa phương trong nhiều năm qua. Đúc kết kinh nghiệm thực hiện, năm 2017 được xem là năm có nhiều hành động hơn, quy mô lớn, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các ban ngành. Trong đó, vai trò của Sở TN&MT TP.HCM rất quan trọng trong tạo sự kết nối giữa các địa phương.

Nhằm triển khai chương trình theo đúng tiến độ, Sở đã ban hành công văn, thông báo đến các quận huyện triển khai kế hoạch và lập dự toán, kinh phí thực hiện năm 2017; hướng dẫn quận huyện về kỹ thuật phân loại CTRSHTN trên địa bàn TP và danh mục các nhóm chất thải phân loại. Hiện nay Sở đang tiến hành tổng hợp nhân sự tham gia ban chỉ đạo, tổ giúp việc cấp TP để triển khai phân loại CTRSHTN, trình UBND TP.HCM ban hành quyết định kiện toàn triển khai đồng bộ 24 quận huyện.

Bên cạnh đó, Sở đang tổng hợp ý kiến của các quận huyện để hoàn thiện dự thảo quy định về phân loại CTRSHTN, Sở đang phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất, tham mưu UBND TP kinh phí năm 2017 và các năm tiếp theo để triển khai phân loại chất thải tại các quận huyện; phối hợp cùng SAMCO nghiên cứu phương tiện thu gom tại nguồn thay thế cho các phương tiện thu gom hiện nay không đạt chuẩn môi trường.

Vai trò của quận huyện trong thời gian tới

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở đã trả lời các vướng mắc của các quận huyện chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh phí cho các hoạt động môi trường, tổ chức lại lực lượng rác dân lập, thay mới phương tiện thu gom CTRSHTN...

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết việc thực hiện chương trình phân loại CTRSHTN còn rất nhiều khó khăn. Để đẩy mạnh và tạo sự chủ động cho địa phương triển khai đồng bộ chương trình phân loại CTRSHTN, trong thời gian vừa qua Sở đã tham mưu UBND TP đẩy mạnh việc phân cấp cho các địa phương nhiều công việc cụ thể như đầu tư thùng rác công cộng hiện đại, đấu thầu thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt… để tăng cường tính chủ động trong công tác quản lý.

TP.HCM đang hướng tới việc giảm chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, tăng cường công tác tái chế tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường. Việc thực hiện đồng bộ phân loại CTRSHTN góp phần giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp. Để thực hiện việc này, ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh các địa phương cần tăng cường vai trò quản lý, tập trung nhiều hơn cho công tác tuyên truyền cộng đồng để người dân hiểu về lợi ích của phân loại CTRSHTN. Qua đó chuỗi kế hoạch triển khai phân loại chất thải trở nên thông suốt hơn.

Thời gian qua Sở đã đưa ra nhiều phương án thu gom rác để các quận huyện lựa chọn tùy vào tình hình thực tế. Trong quá trình thực hiện các quận huyện cần phối hợp với Sở để giải quyết vấn đề, “có khó khăn thì ráng cố gắng xử lý cho được”, ông Thắng quyết tâm nói.