Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thua kiện

Bà Thảo là thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ hội mới. Theo giấy chứng nhận ĐKKD cấp ngày 4-12-2009 thì bà có tỉ lệ góp vốn là 20%, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Duy.

Tháng 12-2011, bà phát hiện công ty đã thay đổi giấy chứng nhận lần thứ sáu, lần thứ bảy. Theo hai lần thay đổi này thì vốn góp của bà chỉ còn 12,9% và người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Văn Khôi. Điều đáng nói là việc thay đổi này không hề có sự đồng ý của bà.

Ngoài ra, theo bà việc trong cùng một ngày có thể vừa diễn ra cuộc họp đại hội cổ đông quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, vừa được cấp giấy chứng nhận mới cập nhật việc thay đổi này là bất thường với nhiều khuất tất.

Cụ thể, biên bản họp đại hội cổ đông ngày 14-10-2010 có nội dung là các thành viên đồng ý 100%, thống nhất bầu ông Vũ Văn Khôi làm chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, Viện Khoa học Hình sự (thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an) xác định chữ ký dưới mục “thư ký” trong biên bản này so với chữ ký của bà trên các tài liệu mẫu không phải do cùng một người ký ra. Từ kết luận giám định này cho thấy tại các cuộc họp đại hội cổ đông của công ty, bà không là thư ký và không ký tên, nội dung biên bản không phải ý chí của bà…

Bà đã làm đơn khiếu nại, yêu cầu Phòng ĐKKD thu hồi, hủy bỏ hai giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần sáu và lần bảy nhưng không được chấp nhận nên đã kiện Sở KH&ĐT.

TAND TP.HCM viện dẫn Điều 38 Thông tư 01 ngày 21-1-2013 của Bộ KH&ĐT cho rằng nội dung kê khai (trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) là giả mạo thì Phòng ĐKKD phải hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, phòng này phải cấp lại giấy chứng nhận theo hồ sơ hợp lệ gần nhất.

Theo tòa, căn cứ vào kết luận giám định thì chữ ký trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông không phải chữ ký của bà Thảo. Đối chiếu với quy định nói trên thì yêu cầu của bà Thảo có cơ sở chấp nhận.

PHƯƠNG LOAN