Soạn hợp đồng mẫu giúp người nuôi cá tra

Đó là hợp đồng có giá “chết” và hợp đồng quy định giá sàn, nếu giá thị trường tại thời điểm mua cá tăng hoặc giảm so với giá sàn này thì đôi bên cùng chia mức chênh lệch.

Theo các đại biểu, hầu hết hợp đồng mua bán cá tra thời gian qua đều do bên mua soạn thảo, các điều khoản có lợi cho bên mua như có thể từ chối nhận hàng, có quyền hủy hợp đồng, không nhận nguyên liệu..., trong khi bên bán không được tự ý hủy hợp đồng. Ngoài ra, nông dân bị chiếm dụng vốn từ

30-45 ngày, chưa có hợp đồng nào giao kết phạt khi thanh toán trễ hạn. Đại diện Hợp tác xã thủy sản Châu Phú (An Giang) cũng cho biết thực tế trong các hợp đồng ghi thời gian thanh toán không quá 15 ngày nhưng người bán cá đòi ba năm chưa được.

Theo CHÍ QUỐC (TT)