Sớm triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo triển khai sớm và rút ngắn thời gian thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an phải khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ các dự thảo liên quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân; về thu nhập, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư…

Theo Nghị định 90/2010, thông tin cơ bản của công dân được thu thập, cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: Họ và tên, số định danh cá nhân, ảnh cá nhân, quê quán, giới tính, dân tộc, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, mã số thuế cá nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi ở…

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm