Sau ghép, bệnh nhi bắt đầu hồi sức và tỉnh, thận đã hoạt động. Người cho thận là mẹ của bệnh nhi cũng đã tỉnh táo, đang được tiếp tục hồi sức. Bệnh nhi Bá Minh bị suy thận giai đoạn cuối do thiểu sản thận bẩm sinh, phải lọc máu qua màng bụng từ bốn tháng qua.

Riêng bệnh nhi Dương Ngọc Minh được ghép thận trước đó một ngày đã tỉnh táo, thận bắt đầu hoạt động tốt. Từ chiều 6-5 đến chiều 7-5, bệnh nhi đã tiểu qua ống được hơn 3 lít (trước ghép hầu như không tiểu).

DUY TÍNH