Tôi mới thành hôn. Chuyện vợ chồng không gì lạ, chỉ có điều làm tôi “bất an”là chồng tôi treo nhiều ảnh bán khỏa thân của các lực sĩ trong phòng ngủ...

T.VẸN (Cần Thơ)

- Anh nhà trưng ảnh người đồng giới mà lại... trưng trong phòng ngủ, hẳn là hai yếu tố nổi cộm đứng đằng sau cú chột dạ của bạn. Thích người đồng giới tuy là dấu chứng thượng thặng về đồng tính nhưng sai số cao bởi có quá nhiều “hàng nhái”. Đó có thể chỉ là sự mến mộ dung mạo, tài năng, đức độ chứ không chỉ mỗi xác thịt dẫn đường. Một quý anh mê mấy ông hộ pháp có thể vì bộ cơ bắp hùng hậu chứ chẳng có “ý” gì. Treo ảnh (khỏa thân đi nữa) trong phòng ngủ cũng thường là tình tiết hàm oan.

Võ đoán nếu gắn mọi vật trong the phòng với tình dục (nhiều ông ngơ ngác bị vợ đòi làm cho ra lẽ khi gối đầu giường ảnh cô đào màn ảnh rộng). Gút lại, sẽ khinh suất nếu bạn chỉ dựa vào chẩn đoán mông lung để định giới chồng thay vì làm việc đó bằng những phương pháp “lâm sàng” và “cận lâm sàng” tin cậy hơn bằng lợi thế đầu ấp tay gối không ai làm hay hơn bạn.

Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)