Nước thải đầu ra nhiều bệnh viện TP.HCM không đạt
(PLO)- Chiều 22-11, Sở Y tế TP.HCM chính thức có báo cáo công tác quản lý chất thải y tế của các bệnh viện (BV) trên địa bàn TP năm 2016.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nước thải đầu ra của nhiều BV không đạt một số chỉ tiêu vi sinh và lý hóa. Bên cạnh đó, không ít BV vẫn chưa được cấp giấy phép xả thải theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

BV Đại học Y Dược (cơ sở 1) có lượng nước thải được xử lý là 99.550 m3. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nước thải đầu ra không đạt chỉ tiêu amoni. BV Đa khoa Hồng Đức có lượng nước thải được xử lý là 6.335 m3 nhưng không đạt chỉ tiêu pH.

Báo cáo còn cho thấy nước thải đầu ra của BV CK Thẩm mỹ Á Âu không đạt chỉ tiêu amoni, sunfua, tổng các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ. BV này cũng chưa được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xả thải và hiện đang trong quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

Ở lĩnh vực cơ sở y tế công, nước thải đầu ra của BV Truyền máu huyết học (cơ sở 2) không đạt các chỉ tiêu NH4+, BOD, COD, S2-, dầu mỡ, Coliform). BV này cũng không có giấy phép xả thải. Tương tự, nước thải đầu ra của BV Ung bướu cũng không đạt các chỉ tiêu BOD, COD, NO3-, pH…). Giấy phép xả thải của BV này cũng chưa có. Hệ thống xử lý nước thải của BV Ung bướu đang chờ cải tạo.

Các BV khác như Chấn thương chỉnh hình, Đa khoa Sài Gòn, Tai mũi họng, Mắt… cũng không đạt một số chỉ tiêu xét nghiệm nước thải đầu ra. Chưa hết, các BV này cũng chưa có giấy phép xả thải hoặc giấy phép xả thải đã hết hạn.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các BV nói trên nhanh chóng cải tạo hệ thống xử lý nước thải và xin giấy phép xả thải.

TRẦN NGỌC