Đã đến lúc mở cửa đường bay quốc tế

(PLO)- Việc mở cửa hàng không quốc tế để Việt Nam không bị lỡ nhịp đón các nhà đầu tư, khách du lịch, dịch chuyển lao động, du học sinh đi/đến các nước học tập...