Công khai thông tin hơn 5.000 lượt người nộp thuế chây ỳ
(PLO)- Theo Cục Thuế TP.HCM, tổng số nợ thuế mới phát sinh trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2018 là 9.503 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với thời điểm đầu năm. 

 

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố thông tin 256 doanh nghiệp (DN) nợ thuế tháng 10-2018. Đây là những DN có biểu hiện chây ỳ, cố tình chiếm dụng vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN).
Tổng số tiền mà những DN này nợ NSNN hơn 1.352 tỉ đồng; bao gồm các khoản tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Thống kê 256 DN nợ thuế bị cơ quan thuế “bêu tên” cho thấy có đến 21 DN nợ thuế trên 10 tỉ đồng.
Đứng đầu vẫn là những DN có hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực bất động sản như Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy, mã số thuế 0312617567 nợ 356,5 tỉ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP.HCM, mã số thuế 3700278542-002, nợ 118,3 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang, mã số thuế 0304065312, nợ 92,3 tỉ đồng…

Công khai thông tin hơn 5.000 lượt người nộp thuế chây ỳ - ảnh 1
Nhiều DN bất động sản nợ thuế hàng trăm tỉ đồng

Bên cạnh đó là những DN khác cũng có số nợ thuế lớn như Công ty CP Vốn Thái Thịnh, mã số thuế 0303171318, nợ 119,5 tỉ đồng; Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, mã số thuế 0302403742, nợ 96,2 tỉ đồng…
Theo Cục Thuế TP.HCM, tổng số nợ thuế mới phát sinh trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2018 là 9.503 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với thời điểm đầu năm.
Trong đó, các khoản thuế, phí tăng thêm 786 tỉ đồng, lên mức 4.467 tỉ đồng, tương đương tăng 21%; các khoản nợ liên quan đến đất tăng thêm 663 tỉ đồng, lũy kế 1.826 tỉ đồng, tương đương tăng 57%; tiền phạt, tiền chậm nộp tăng thêm 420 tỉ đồng, lên 3.116 tỉ đồng, tương đương tăng 15,58%.
Cục Thuế TP.HCM đã ban hành trên 3,4 triệu lượt thông báo nợ thuế; 29.741 quyết định cưỡng chế thuế, với số tiền thuế nợ thu được qua các biện pháp cưỡng chế là 16.080 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng công khai thông tin 5.018 lượt người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn, với tổng số tiền thuế nợ 5.171 tỉ đồng.
QUANG HUY