THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ

Tăng cường chăm sóc người có công

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Ban ngành, đoàn thể trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; các tổ chức chính trị, xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chăm sóc người có công và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để người có công và thân nhân của họ có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; ưu tiên lo nhà ở cho gia đình thương binh liệt sĩ trong năm 2012; chăm sóc và tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi tên, đền thờ liệt sỹ).

Tăng cường chăm sóc người có công ảnh 1
Chăm sóc và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: TTO

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu phải tổ chức triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; giáo dục truyền thống cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện các hoạt động thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân của họ đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về vật chất, động viên về tinh thần.

ĐL

Đừng bỏ lỡ