Thanh tra việc cấp “giấy đỏ” trên cả nước

Đó là nội dung đáng chú ý trong cuộc họp triển khai công tác thanh tra sáu tháng cuối năm của Thanh tra Bộ TN&MT ngày 2-7. Hiện nay, phần lớn các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh tra việc cấp “giấy đỏ” và sẽ thực hiện trong quý III, quý IV. Sau đó, các địa phương sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra và gửi báo cáo về Bộ TN&MT trong tháng 12.

Trong năm 2014, Thanh tra Bộ TN&MT sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm về đất đai; thanh kiểm tra các cơ sở, khu, cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và việc nhập khẩu, quá cảnh, lưu giữ phế liệu, chất thải tại các cảng biển. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra ngành TN&MT đã xử phạt vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước trên 10 tỉ đồng. Đồng thời, ngành đã kiến nghị thu hồi gần 4.000 ha đất.

HOÀNG VÂN