Ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT DonaCoop Đồng Nai, cho biết dự án trên có quy mô gần 900 ha, tổng vốn đầu tư 550 triệu USD. Dự án được Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép đầu tư cho DonaCoop với các đối tác liên doanh KeppelLand, Vina Capital…

BÙI NHƠN