(PL)- Đây là một hình thức tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) được quy định tại Thông tư 58/2015 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 20-12.

Theo thông tư mới (thay thế Quyết định 910/2006 của Bộ Công an), CSCĐ được phép tuần tra, kiểm soát công khai cơ động hoặc tại một điểm, chốt. Việc kiểm soát tại một điểm, chốt thì phải có kế hoạch, phương án và phải dùng phù hiệu và phương tiện có in phù hiệu CSCĐ phản quang.

Ngoài ra, CSCĐ còn được tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang (mặc thường phục) để phục vụ việc đấu tranh, phòng chống tội phạm (khi có yêu cầu) hoặc khi có diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, khi phát hiện hành vi vi phạm phải thông báo cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để xử lý. Việc tuần tra, kiểm soát theo hình thức này phải có kế hoạch, phương án do tư lệnh CSCĐ, giám đốc công an cấp tỉnh phê duyệt.

Khi thực hiện nhiệm vụ, CSCĐ được sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật như máy quay camera, máy chụp ảnh, ghi âm, động vật nghiệp vụ…

G.NGHĨA