Hai nguyên thủ chứng kiến lễ ký hiệp định giữa chính phủ hai nước về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; nghị định thư về hợp tác giữa hai bộ Ngoại giao; thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn truyền thống, trong đó có Slovakia; hoan nghênh Slovakia mở lại đại sứ quán tại Hà Nội và thông báo Việt Nam sẽ mở đại sứ quán tại Bratislava trong năm 2010.

Tổng thống Slovakia khẳng định hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt về năng lượng, khoa học, môi trường, y tế, giao thông, giáo dục và đào tạo... Tổng thống Ivan Gasparovic cũng thông báo quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên nhận hỗ trợ phát triển của Slovakia từ năm 2009.

YX