Trong ngày hội đặc biệt này sẽ có chương trình biểu diễn liên hoan nghệ thuật quần chúng về biển, đảo với sự tham gia biểu diễn của sáu huyện ven biển, hải đảo trong tỉnh gồm Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ. Nhiều ca khúc ca ngợi biển đảo, ca ngợi vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của tổ quốc sẽ được thể hiện sinh động. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - 2011.

Việc tổ chức ngày hội văn hóa biển đảo ở thời điểm này có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của tổ quốc.

LUẬN NGỮ