Theo kết quả khảo sát 600 doanh nghiệp của Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ về mức độ quan tâm của các doanh nghiệp Nhật. Đặc biệt, trong năm 2009 này, lần đầu tiên tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong thời gian tới là nhân tố quan trọng nhất giữ chân các doanh nghiệp Nhật chứ không phải là lực lượng lao động rẻ như những năm trước.

Tuy vậy, dù tỉ lệ doanh nghiệp phàn nàn về cơ sở hạ tầng có giảm (từ 43% năm 2008 xuống 34% năm 2009) nhưng đây vẫn là mối quan ngại hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật, trong đó nổi lên là các vấn đề đường sá, cảng biển và điện.

AX